aan de
                                                                         Rechtbank van eerste aanleg
                                                                         kamer 8 B
                                                                         Gerechtsgebouw
                                                                         Britselei 55
                                                                         Antwerpen

Conclusie van antwoord, Clonen vs Panoussis, 99/14209 GVK / AR 99/6712/A.

Algemeen

Indirect heb ik vernomen dat de Belgische staat dan wel de rijkswacht zich hebben gevoegd bij de zaak die Clonen tegen mij heeft aangespannen. Aangezien deze dagvaarding mij niet is overhandigd, zal ik mijn antwoord beperken tot de zaak van Clonen tegen mij.


Standpunt

Ik bestrijd de vorderingen van eiser in hun geheel en verzoek de rechtbank

  • zich onbevoegd te verklaren om kennis te nemen van de vordering;
  • of de dagvaardding nietig te verklaren;
  • of de vorderingen te verwerpen en aan eiser op te leggen mij mijn proceskosten te vergoeden.
Indien de zaak gehoord wordt, dient die beoordeeld te worden naar Nederlands recht.


Gronden voor verweer

  1. De rechtbank is niet bevoegd over deze zaak te oordelen. De bevoegde rechtbank is de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, dan wel het Assisenhof.
  2. Er heeft geen onrechtmatige daad plaatsgevonden die eiser het recht verleent op compensatie of verboden.
  3. Eiser heeft zijn vorderingen en de feitelijke en juridische gronden daarvoor niet voldoende gespecificeerd om erop te kunnen reageren.
  4. Eiser heeft niet aangetoond dat hij schade heeft geleden.
  5. Preventieve censuur is niet toegestaan.

Boven
Volgende