Conclusie


Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen


Kamer 8 B A.R. nr. 99/6309 AVOOR : SPAINK Karen, schrijfster, wonende te xxxx Amsterdam (Nederland), xxxxxxxxxxxxxx xx

Verweerster
Mr Edith FLAMAND


TEGEN : CLONEN Koen, rijkswachter, keuze van woonplaats doende op het kantoor van zijn advocaat, Mr Katrien CRAUWELS

Eiser
Mr. K. CrauwelsOnder voorbehoud van alle recht en zonder nadelige erkenning.

Gezien de inleidende dagvaarding dd. 29.10.1999


FEITEN EN VOORGAANDEN


Op 29.08.1998 werd concluante samen met haar vriend kort na het verlaten van de trein Amsterdam Antwerpen onrechtmatig gearresteerd door leden van de Rijkswacht, waaronder eiser. Concluantes vriend werd onrechtmatig gefouilleerd en geslagen.

Concluante berichtte hierover in De Morgen en legde klacht neer bij het ComitÚ P. bij brief van 03.09.1998. (zie stuk n░ 1)

De tekst van de klacht luidt als volgt:

"Geachte leden van het ComitÚ Tot mijn spijt voel ik mij genoodzaakt een klacht bij U in te dienen over de Antwerpse Rijkswacht. Over deze affaire heb ik eerder deze week geschreven in de Morgen. Zenon Panoussis en ik zijn zaterdag 29 augustus vlak na 18h30 op onwettelijke gronden door de Antwerpse Rijkswacht gearresteerd kort nadat wij de trein van Amsterdam naar Antwerpen hadden verlaten en op het platform liepen. Wij werden daarna naar een zijzaal van het treinstation geleid, alwaar ľna een korte woordenwisseling tussen een rijkswachter enerzijds en

Boven
Volgende