VERZOEKSCHRIFT TOT VRIJWILLIGE TUSSENKOMST ______________________________________________Aan de Rechtbank van Eerste Aanleg
Te Antwerpen,


Geeft eerbiedig te kennen:

De BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de Minister van Binnenlandse zaken, met Kabinet te 1000 Brussel, Koningsstraat 60-62, hebbende als raadsman Mr. J. DYCK, advocaat te 2018 Antwerpen, er kantoorhoudende aan de Mechelsesteenweg 210A;


Dat verzoeker wenst tussen te komen in de procedure die voor uw zetel hangende is tussen enerzijds de heer CLONEN Koen, rijkswachter, woonplaatskeuze doende op het kantoor van Mr. K. Crauwels, gelegen te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 210A, vertegenwoordigd door Mr. K. Crauwels, advocaat te 2018 Antwerpen, er kantoorhoudende aan de Mechelsesteenweg 210A en anderzijds, de heer PANOUSSIS Zenon, zonder gekend beroep, wonende te 1093 XA Amsterdam, Nederland, Tweede Van Swindenstraat 188, vertegenwoordigd door Mr. E. FLAMMAND, advocaat te 2100 Antwerpen - Deurne, Sint Rochusstraat 59, gekend onder A.R. 99/6712/A en ingeleid op 13 december 1999;


Dat het verzoek tot tussenkomst gegrond is op de volgende argumenten:


Aangezien de oorspronkelijke vordering betrekking heeft op het lasterlijk en smadend karakter van de publicaties die onder verantwoordelijkheid van dhr. PANOUSSIS werden gepubliceerd waarbij een volledige website wordt gewijd aan de hangende procedure tussen enerzijds dhr. CLONEN en anderzijds mevr. SPAINK, vriendin van dhr. PANOUSSIS en waarop bepaalde stukken uit het onderzoek van het comitť P worden weergegeven;

Dat het ongetwijfeld de bedoeling is van de heer PANOUSSIS om een lid van de Rijkswacht belachelijk te maken;

Dat op verschillende webpagina's, die een onderdeel uitmaken van de website www.klotenknijper.com. dhr. PANOUSSIS eveneens misbruik maakt van het logo van de RIJKSWACHT, dat op een lichtjes gemanipuleerde wijze wordt weergegeven ;


Boven
Volgende