om te verschijnen op MAANDAG DERTIEN DECEMBER AANSTAANDE om negen uur in de voormiddag, voor KAMER TIEN B van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG van het Gerechtelijk Arrondissement ANTWERPEN, die zal zetelen in het Gerechtsgebouw te Antwerpen, eerste verdieping, zaal 11, ingang langs de Britselei.


TEN EINDE:

De vordering ontvankelijk, toelaatbaar en gegrond te horen verklaren;

Dienvolgens gedaagde zich aldaar te zien en te horen veroordelen om aan de verzoekende partij te betalen, om de redenen hiervoor vermeld, de som van HONDERDDUIZEND BELGISCHE FRANK (2,478.94 EURO), te vermeerderen met de wettelijke en de gerechtelijke intresten;

Zich bovendien te horen veroordelen tot de kosten van het geding, hierinbegrepen de rechtsplegingsvergoeding zoals voorzien bij artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek;

Het te wijzen vonnis uitvoerbaar te horen verklaren bij voorraad, spijt welk rechtsmiddel ook, zonder zekerheidstelling en met uitsluiting van elk vermogen tot kantonnement;


En opdat geadresseerde hiervan niet onwetend zou zijn;

Aangezien zij in BelgiŽ geen gekende woonplaats, verblijfplaats of gekozen woonplaats heeft;

Dat zij woonachtig is in Nederland;

Gelet op artikel IV van het Protocol bij het Verdrag tussen de Staten leden van de EEG betreffende de rechterlijk bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, ondertekend te Brussel op 27 september 1968, wet van 13 januari 1971, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 31 maart 1971, in werking getreden op 1 februari 1973;


Vorige
Boven
Volgende