Met andere woorden: men kan Klotenknijper wel berispen, schorsen of ontslaan, maar naar mijn stellige overtuiging is hij het probleem niet. De man achtte zich gedekt door zijn collega's, door zijn positie, door de politiecultuur; kortom: het was normaal wat hier gebeurde; dt is het probleem.

De man die ik 'Klotenknijper' heb genoemd, heet Koen Clonen. En van de rijkswachters die zich bij Clonen in het zijkamertje voegde, kwam nadat Clonen iemand had geroepen; de gebruikte naam was 'Dick' of 'Dirk'. De man die ik als 'Korthaar' heb aangeduid, was niet aanwezig bij de mishandeling; zijn naam ken ik niet, maar zijn gezicht zou ik moeiteloos herkennen.


Zowel Zenon Panoussis als ikzelf zijn bereid ten overstaan van Uw commissie onder ede getuigenis af te leggen over deze gebeurtenissen.
Met vriendelijke doch onthutste groet,


Karin Spaink

Vorige
Boven