Karin Spaink
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx
1018 LP Amsterdam
tel.: 020 - xxxxxxx
fax: 020 - xxxxxxx
e-mail: kspaink@xs4all.nl

Amsterdam, 3 september 1998


Aan het Vast Comité voor Toezicht op de Politiediensten,
      ter attentie van dhr. George Peijl,
      Wetstraat 50 - 52
      1040 BrusselGeachte leden van het ComitéTot mijn spijt voel ik mij genoodzaakt een klacht bij U in te dienen over de Antwerpse Rijkswacht. Over deze affaire heb ik eerder deze week geschreven in de Morgen.

Zenon Panoussis en ik zijn zaterdag 29 augustus, vlak na 18.30 uur, op onwettelijke gronden door de Antwerpse Rijkswacht gearresteerd kort nadat wij de trein van Amsterdam naar Antwerpen hadden verlaten en op het platform liepen. Wij werden daarna naar een zijzaal van het treinstation geleid, alwaar – na een korte woordenwisseling tussen een rijkswachter enerzijds en Zenon Panoussis en mijzelf anderzijds – Panoussis naar een aparte zijkamer werd gebracht. Daar is hij door twee rijkswachters, ten overstaan van een derde rijkswachter, mishandeld. Hij werd in het gezicht en op het lichaam geslagen, op het lichaam getrapt, iemand stond met een voet op zijn borst en iemand met een voet op zijn keel. Een bezoek aan de huisarts donderdagmorgen wees uit dat hij thans een gebroken rib heeft.
   Van onze arrestatie werd geen proces-verbaal opgemaakt, noch zijn wij op de hoogte gesteld van de gronden waarop wij werden gearresteerd. Al evenmin is Panoussis meegedeeld waarom hij diende te worden gevisiteerd en opdracht kreeg zich uit te kleden. Pas na zijn mishandeling werd Panoussis meegedeeld dat onze arrestatie gebaseerd zou zijn op 'ordeverstoring'. Ikzelf heb nooit een grond mogen horen. Opmerkelijk is dat geen van de twee rijkswachters die bij ons arrest waren betrokken, ons vóór dat arrest heeft gemaand dat wij iets dienden te doen of te laten aangezien ons gedrag de orde zou verstoren; noch is ons verteld dat als wij volharden in wat wij deden, dit in arrest zou uitmonden.


Boven
Volgende