aan de
Rechtbank van eerste aanleg
kamer 8 B
Gerechtsgebouw
Britselei 55
Antwerpen
Correctie van conclusie, BelgiŽ vs Panoussis, AR 99/6712/A.

Ten gevolge van een tekstverwerkingsfout in de conclusie die ik gisteren bij de rechtbank heb neergelegd, zijn mijn verzoeken aan de rechtbank in de zaak Clonen in de plaats gekomen van mijn verzoeken in deze zaak. De correcte versie van de laatste paragraaf in mijn conclusie luidt als volgt:

=========
Om deze redenen behage het de rechtbank

  • de interventie nietig te verklaren,
  • dan wel subsidiair zich onbevoegd te verklaren om kennis te nemen van de vordering,
  • dan wel meer subsidiair eisers vorderingen ongegrond te verklaren en af te wijzen,
  • en in ieder geval eiser te veroordelen tot de kosten van het geding.
=========

Ten gevolge van een andere fout zijn alle conclusies die ik gisteren bij de rechtbank heb neergelegd abusievelijk 2000-03-14 gedateerd in plaats van 2000-04-12.

Ik bied mijn excuses aan voor het hierdoor ontstane ongemak en verzoek de rechtbank deze gecorrigeerde versie over te nemen.

Amsterdam, 2000-04-13

[handtekening]

Zenon Panoussis