INVENTARIS VAN DE STUKKEN

  1. Klachtbrief van concluante (uit dossier van eiser)
  2. "Jaarverslag van het Comité P." in Liga Nieuwsbrief, jaargang 16, 1997, p. 8 e.v.
  3. BA.: "Comité P. :strafrechterlijke vergrijpen politiemensen nauwelijks gesanctionneerd" in De Morgen, 07.10.1997, p.4
  4. Pol Deltour "Politiekontroleur valt komitee P. af" De Morgen, 25.11.1995, p.4
  5. JDZ: "Comité P. onderzoekt rijkswachtoptreden tegen schrijfster Karin Spaink", De Morgen 04.09.1998, p.3 (uit dossier van eiser)
  6. Brief van Vast Comité voor toezicht op de politiediensten aan concluante dd. 09.11.1999
  7. 5 bundeltjes van vonnissen waarin de namen van partijen vermeld zijn uit Nederland en één bundeltje uit België (betreft Raad van State), gevonden op het internet.
  8. a, b, c d, e; f: Verklaringen i.v.m. de geloofwaardigheid van concluante van resp. Barry Wels, Hinde ten Berge,Thijmen Klok, Marten Hoekstra. R.V. Gongrijp en Felipe Rodriguez.

Vorige
Boven