RECHTBANK
VAN EERSTE AANLEG
Britselei 57
2000 Antwerpen

dienst RECHTSPLEGING
Tel. 03/216.52.11
PC 679-2008981-14
Briefw. Nr. 99/6712/A
Op antwoord of storting te
vermelden

Bijlagen
      2000 ANTWERPEN, de 21.03.2000Dhr. Zenon Panoussis
Tweede Van Swindenstraat 188
1093 XA Amsterdam (Nedeland)

uw ref. : niet gekend
onze ref. : 99/67127A - 8 B
betreft : Clonen Koen T/ Panoussis Zenon

=======================================

Geachte Heer,


Uw schrijven van maart 11. heeft ons in goede orde bereikt.

Er werd een verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst neergelegd door de Belgische Staat, met als raadsman Meester J. Dyck, op 27 januari 2000.

Het verzoekschrift werd gevoegd bij het bestaand dossier, en zal dan ook gelijklopend behandeld worden.

De hoofdzaak staat vastgesteld op 25 mei e.k., van 9.00 tot 10.00 u., voor de achtste B Kamer.


Hoogachtend,
De Griffier,

[handtekening]

A. RASSCHAERT