Wij plaatsen de voet van betrokkene echter opnieuw op de grond en maken achtereenvolgens zelf zijn hemd en broek los teneinde de noodzakelijke controle mogelijk te maken.

Bij deze controle blijft betrokkene gekleed en wordt zijn eerbaarheid op geen enkel ogenblik gekrenkt. Wanneer wij hem vervolgens opnieuw vragen om zijn schoenen los te maken, plaatst hij zijn voet opnieuw op ťťn van de tafels een deelt hij ons mee dat we dat ook maar zelf moeten doen als we hem dan toch willen 'betasten'. Op het ogenblik dat wij de veters van zijn schoen aanraken, schreeuwt PANOUSSIS het uit van de pijn en laat hij zich achterover languit op de grond vallen. (stuk 1, p. 37-39)

Na het beŽindigen van de controle, die negatief bleek, uitten zowel verweerster als haar vriend nogmaals op luide toon tegenover de aanwezigen dat zij zich niet konden verzoenen met het optreden van de verbalisanten en verlaten zij de controleruimte.

Betreffende hoger vernoemde feiten werden hierop door concluant onmiddellijk volgende processen-verbaal opgesteld:

  • proces-verbaal met nummer AN.41.36.111124/98 van 29.08.98 lastens verweerster en Zenon PANOUSSIS uit hoofde van ongewapende weerspannigheid en smaad;

  • proces-verbaal met nummer AN.60.36.111122/98 van 29.08.98 lastens onbekende(n) uit hoofde van inbreuken op de drugwetgeving (inzake het aantreffen van 21,9 gram marihuana welke voor de voeten van Zenon PANOUSSIS op de grond viel, zie supra);

  • proces-verbaal met nummer AN.60.36.111123/98 van 29.08.98 lastens de genaamde EL BATTIOUI Farid uit hoofde van inbreuken op de drugwet (inzake het aantreffen op zijn persoon van 2,60 gram marihuana).

Op donderdag 3 september 1998 publiceerde verweerster in de krant "De Morgen" het artikel "Te gast in Vlaanderen" waarin zij haar versie van de bewuste controle verhaalde (stuk 2) en waarin concluant werd aangeduid als "klotenknijper'. Onderaan de tekst van het artikel vermeldde verweerster bovendien:

"De echte naam van Klotenknijper is bij mij te bevragen, evenals het T-shirt met daarop zijn voetafdrukken".

Vorige
Boven
Volgende