in de toiletruimte, waarbij EL BATTIOUI aan concluant spontaan 2,6 gram marihuana overhandigde, die hij in zijn slip verborgen hield (stuk 1, p.55).

Gezien de herhaalde uitlatingen van zowel verweerster als haar vriend met betrekking tot verdovende middelen (dhr. PANOUSSIS deed o.m. uitschijnen dat marihuana onschadelijk is en dat hij ervaring heeft met het gebruik van verdovende middelen, de aanmatigende houding en de beledigingen die tijdens de controle werden geuit, werden zowel verweerster als PANOUSSIS bij aankomst in het Station te Antwerpen voor identificatie en een gerechtelijke controle overgebracht naar de controlepost.

Wanneer er tijdens die verplaatsing over het perron naar deze controlepost voor de voeten van PANOUSSIS plots twee zakjes met marihuana op de grond vielen, sterkte dit de verbalisanten enkel maar in hun overtuiging dat een gerechtelijke fouille van PANOUSSIS functioneel en noodzakelijk was (stuk 1, p. 37).

Niettegenstaande zowel verweerster als haar vriend omstandig ingelicht werden van de ter zake vigerende wettelijke voorschriften, bleef PANOUSSIS zich verzetten tegen de legitieme fouille:

"Panoussis weigert echter formeel ons neer dit lokaal te vergezellen en beroept zich hierbij op zijn "grondwettelijke rechten" en onze flagrante schending van de mensenrechten. Deze 'uiteenzetting' wordt door betrokkene op luide toon gegeven in aanwezigheid van een tiental burgers en wordt gevolgd door de reeds eerder aangehaalde beledigingen en bedreigingen" (stuk 1, p. 37).
Echter, zelfs nadat hem opnieuw de wettelijkheid en de gegrondheid van de controle werd uitgelegd, hield PANOUSSIS zijn verzet tegen de controle vol, waarbij hij niet naliet de aandacht van de omstanders te trekken door het optreden van de verbalisanten op luide toon te bekritiseren en te ridiculiseren. Hierop wordt PANOUSSIS bij de arm genomen en meegenomen naar het fouillelokaal:

"Net op het ogenblik dat wij dit lokaal betreden en zo uit het zicht van omstanders zijn, begint PANOUSSIS luid in het Engels te schreeuwen dat hij 'mishandeld en geslagen' wordt, dit niettegenstaande hij door niemand nog maar aangeraakt laat staan geslagen wordt" (stuk 1, p.38).

Vorige
Boven
Volgende