CONCLUSIESVOOR :     De Heer CLONEN Koen, Rijkswachter. woonplaatskeuze doende
                   doende op het kantoor van zijn raadsman Mr. K. Crauwels,                    advocaat aan de Balie van Antwerpen, die er kantoor houdt aan                    de Mechelsesteenweg 210A;

Eiser

Mr. K. Crauwels


TEGEN :    Mevrouw SPAINK Karin, wonende te xxxxXX Amsterdam
                   (Nederland), xxxxxxxxxxxxxx xx;

Verweerster

Mr. E. Flammand
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN - 8e B-KAMER

A.R. 99/6039/AOnder voorbehoud van alle rechten en onder uitdrukkelijke betwisting van alle feiten die niet formeel worden erkend;


Gelet op de inleidende dagvaarding;


Gelet op de conclusies van verweerster;


Aangezien concluant hierop als volgt wenst te antwoorden:


Boven
Volgende